Grev haktır, grevi engellemek hak gaspıdır!

İzmir’in Gaziemir ilçesindeki Ege Serbest Bölgesi’nde (ESBAŞ) bulunan ABD sermayeli Gates Endüstriyel Metal Kauçuk Sanayi ve Ticaret A.Ş. işletmesinde, Birleşik Metal-İş Sendikası’na üye işçiler, toplu iş sözleşme (TİS) görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine başlattığı grev 6. gününde. İşverenin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı’na başvurarak grevi yasaklama ve erteleme talebi üzerine Birleşik Metal-İş Sendikası yazılı bir açıklama yaptı.

“GATES işvereni, işçilerin haklı taleplerini karşılamak yerine grevi erteletmeye çalışmaktadır” diye başlayan açıklamada, “Çözüm grev yasaklarıyla değil, işçilerin haklı taleplerini karşılamakla olur. GATES işçilerinin hakkını alacağımız toplu sözleşmeyi imzalayana kadar grevimizi her koşulda sürdüreceğiz” denildi.

“GREV YASAKLARINDAN HİÇ KİMSE MEDET UMMAMALIDIR”

GATES ile 27 Eylül 2023 tarihinden beri toplu sözleşme görüşmelerinde anlaşma sağlanamaması üzerine, üç fabrikada 350 işçi ile 8 Mart’ta greve çıkıldığını hatırlatarak devam edilen açıklamada, “Sendikamız ilk günden beri işçilerin sorunlarının çözümünü masa başında aramaya çalışmış, yapıcı ve çözüme yönelik önerilerde bulunmuştur. Ancak, işverenin işçilerin yaşama koşullarını dikkate almayan ve uzlaşmaya da yanaşmayan, dayatmacı tutumu karşısında, üyelerimizin iradeleri doğrultusunda grev kararı almıştır. Bugün grevimizin 6’ncı gününe girmiş bulunmaktayız. İşveren, işçilerin haklı taleplerini karşılamak, haklarını vermek yerine grevi erteletmeye çalışmaktadır ve bu amaçla Çalışma Bakanlığı’na başvuruda bulunmuştur. Öncelikle belirtmek isteriz ki işverene düşen görev, grev erteletme/yasaklama çabası yerine işçilerin sözlerine kulak kabartmak, işçilerin açlık ve yoksulluk sınırı altında çalışmasına ve yaşamasına son verecek bir zammı vermektir. Grev yasaklarından hiç kimse medet ummamalıdır. Sendikamızın şanlı tarihi grev yasaklarını çöpe göndermenin örnekleriyle doludur” ifadelerini kullanıldı.

“ERTELEME ANAYASAYA AYKIRI”

Grev kararının hukuksal hakları olduğunu anlatılarak devam eden açıklamada, “Sendikal haklar bölünemez. Örgütlenme, toplu sözleşme yapma ve grev hakkı bir bütündür. Bu haklardan birinin herhangi bir gerekçe ile ortadan kaldırılması bir bütün olarak sendikal hakların engellenmesi demektir. Buna hakların bölünmezliği ilkesi denilmektedir. Dolayısıyla, grev yasakları, sendikal örgütlenme hakkına açık bir müdahaledir. ‘Grev erteleme’ adı altında grev yasakları tümüyle yasada belirtilen sınırlamalar yok sayılarak ve keyfi biçimde yapılmaktadır. 6356 sayılı Toplu İş Sözleşmesi, Grev ve Lokavt Kanunu’na göre, ‘bir grev veya lokavt genel sağlığı veya milli güvenliği bozucu nitelikte ise’ ertelenebiliyor. Grev erteleme başvurusunun yapıldığı bu işyeri, otomotiv yan sanayisi için üretim yapmakta ve gergi rulmanı üretmektedir. Üretilen bu mallar da ihraç edilmektedir. Zaten, işyeri de Ege Serbest Bölge’dedir; serbest bölgede bulunmasının anlamı, ihracat eksenli üretim yapmasıdır. Dolayısıyla yurt içi üretimle de ilgisi olmayan ve otomotiv yan sanayi için üretim yapan bir işyerinin ülkenin milli güvenliğini bozması abesle iştigaldir. Bu ürünlerin üretiminin aksaması milli güvenliği bozucu nasıl bir etkide bulunacaktır, bunu anlamak mümkün değildir. Çalışma Bakanlığı ve Cumhurbaşkanlığının böylesi bir yanılsama içine girmeyeceğini, grevimizi yasaklama girişimde bulunmayacağını düşünüyoruz. Grev yasaklamaları, yasa ile belirlenen çerçeveye ve Anayasa’ya aykırı olarak yapılmaktadır. Ayrıca, ILO’nun 87 sayılı Sözleşmesine de açıkça aykırıdır. Konuyla ilgili ILO denetim organlarının çok sayıda kararı vardır” denildi.

“İŞÇİLERİN TEMEL HAKLARINA SAYGI GÖSTERİN”

Çözümün işçilerin haklarını verilmesi olduğu ifade edilen açıklamada şu ifadeler yer aldı: İktidarı ve işvereni uyarıyoruz: İşçilerin anayasal ve yasal haklarını kullanmalarına engel çıkarmayın. Grevlerimizi yasaklamayın. İşçilerin grev ve toplu sözleşmelerle elde edecekleri hakları patronlara peşkeş çekmeye kalkmayın. İşçilerin temel haklarına saygı gösterin. Çözüm grev yasaklarıyla değil, işçilerin haklı taleplerini karşılamakla olur. GATES işçilerinin hakkını alacağımız toplu sözleşmeyi imzalayana kadar grevimizi her şart ve koşulda sürdüreceğiz.”

Bir yanıt yazın

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

x